{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

MENU CART {{currentCart.getItemCount()}}

黑名單政策

凡購物二次已上未取(包含二次)將直接列入黑名單
如要取消黑名單紀錄須自行聯繫賣場以訊息方式通知賣場開通
每個帳號只限一次
如恢復帳號後有一次未取記錄將永久列入黑名單